Cuvant din Dragoste LOGO

1 Corinteni 16:14 ”Tot ce faceţi, să fie făcut cu dragoste!” - este MOTTO-ul acestor motivaționale video semnate de Christian.


cauți un cuvânt, care să-ți poată da speranță, cauți un cuvânt ce alină și dă viață!

cu sufletul rănit și rătăcind în noapte, cauți un ”Cuvânt din Dragoste!”


"Cuvânt din Dragoste" cu Christian Dragomir este o emisiune cu caracter creştin informativ, educativ şi motivaţional.

VINERI 14 Ianuarie 2022 - DOAMNE, SPUNE-MI CE SĂ FAC ÎN NECAZ?

ULTIMUL MESAJ VIDEO

DE CE S-A ÎNTRUPAT ISUS!

26 Decembrie 2021

christian 24 octombrie

De ce l-a trimis Dumnezeu pe Isus într-o natură asemănătoare cu cea a păcatului ? Să sufere, să-I fie foame și sete ba chiar … să moară ?

Viața lui Isus este modelul pentru trăirea noastră.

  • Ca om, a suportat greutățile vieții și ne-a dat exemplu din propria experiență – a fost neînțeles, ispitit, înfometat, îndurerat…
  • Ca Dumnezeu, El ne oferă puterea de a urma exemplul Său.

 

EDITORIAL

DRUMUL CĂTRE RAI!

drumul catre RaiFragment din textul “Basmul din Carpaţi”, publicat în cartea lui Dan Puric, “despre Omul Frumos"

Se spune că odată, într-un sat, un copil, într-o noapte, a visat Raiul. “Mamă! Mamă! Unde e Raiul?”,  a întrebat copilul nerăbdător, a doua zi de dimineaţă, de cum se trezi. Dar mama, biata mamă, n-avea timp. Avea atâta treabă în gospodărie! Şi-atunci, s-a dus la tata, să-l întrebe. “Nu ştiu…, caută-l singur”, îi spuse acesta obosit şi se apucă mai departe de muncă.. “Unde? Unde e Raiul?” , îi întrebă copilul, aproape plângând, pe oamenii din sat.. Dar oamenii nu aveau timp de el, erau grăbiţi.. “Ce lume urâtă…”, îşi spuse pentru sine puştiul.

Ca să-l găseşti, trebuie să părăseşti satul acesta…, se-auzi glasul unui bătrân, ce-l privea demult. “Şi acolo, în pustie, după ce ai să mergi cale de o zi, ai să găseşti un om singur, ce stă într-o colibă. El o să-ţi spună unde este Raiul.”

citeşte întregul articol...

Cu siguranță că în aceste vremuri tulburi, ca de altfel în mai toate timpurile și momentele de criză fie individuale fie colective, glasul cel mai așteptat pentru a oferi soluții de ieșire din impas nu a fost cel al autorităților, al politicienilor, al bancherilor și nici chiar cel al medicilor (pe care îi apreciem nespus în astfel de momente), ci a fost Glasul lui Dumnezeu!

Dacă întrebi un credincios, care este familiarizat cu textul Sfintelor Scripturi, ”care este cel mai scurt verset din Biblie?” fără prea mult timp de gândire îți va răspunde ”Isus plângea.” - Ioan 11:35

Similar acestui verset însă, este și cel din Evanghelia după Matei 26:63 - ”Isus tăcea.” Ambele versete prezinta atitudini, stări și reacții ale Domnului Isus în diferitele circumstanțe în care s-a aflat.

În prima ipostază, Domnul își arată public durerea față de pierderea unui prieten drag, oferindu-ne o pildă legată de modul cum ar trebui să ne raportăm și noi față de suferința umană, mod explicat mai târziu și de Apostolul Pavel când afirma în Romani 12:15 ”...Plângeți cu cei ce plâng...”

Cealaltă reacție însă, este una interesantă, plină de învățătură. În fața Sinedriului, care încearcă să-i fabrice acuzații prin care să poata fi condamnat, Domnul alege ... tăcerea! Aceeași tăcere este prezentă și în fața lui Pilat atunci când este întrebat „Ce este adevărul?” (Ioan 18:38) Ulterior biciuirii, ca semn al justiției romane, Domnul stă din nou în fața lui Pilat iar acesta își continuă seria de întrebări ...  „De unde eşti Tu? Cine eşti Tu?” Dar Isus nu i-a dat nici un răspuns. (Ioan 19:9) Enervat de tăcerea Domnului, Pilat strigă la El: „Mie nu-mi vorbeşti? Nu ştii că am putere să Te răstignesc şi am putere să-Ţi dau drumul!” (Ioan 19:10)

Revenind la situația actuală de criză mondială provocată de pandemia numită coronavirus, ceea ce ne surprinde cel mai mult în această vreme este ... tăcerea Domnului! Deși multe voci, pe nedrept numite profetice, s-au grăbit să declare această situație drept mânia și pedeapsa lui Dumnezeu, totuși, El a ales tăcerea și discreția care-L caracterizează întotdeauna.

Lucrul cel mai grav însă care i se poate întâmpla omului, nu este acela de a experimenta mânia Domnului în viața lui. În fond și mânia este o formă de a arăta iubirea deoarece Domnul ”mustră și pedepsește pe cei pe care îi iubește” spune textul scripturilor în Proverbe 3:12  ”Căci Domnul mustră pe cine iubeşte, ca un părinte pe copilul pe care-l iubeşte!”  Cel mai grav este ca omul ... să fie lăsat în voia minții lui, să experimenteze retragerea lui Dumnezeu din viața lui !!! (Romani 1:24,26,28)

Din cauza păcatului meu și al tău, asta a experimentat Isus pe cruce atunci când a strigat ”Eli, Eli, Lama Sabactani” – Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, pentru ce M-ai părăsit!?”

Este drept că acum, speriați de virusul contagios și chiar de moarte, izolați în case și necunoscând ce ne așteaptă în secunda următoare, ne dorim să-I auzim vocea blândă, să ne spună ce este de făcut, să ne povățuiască pe cărări drepte din pricina Numelui Său ... Însă El a ales, tăcerea ... pentru că atunci când a vorbit, omul i-a nesocotit Cuvântul. Și nu poți nesocoti Cuvântul fără a suporta consecințele. Despre acest Cuvânt Domnul spune că este atât de mare încât ”Cerul şi pământul vor trece, dar cuvintele Mele nu vor trece.” - Matei 24:35

Când vorbește Dumnezeu, atitudinea omului trebuie să fie similară cu cea a psalmistului David: ODATĂ a vorbit Dumnezeu, DE DOUĂ ORI AM AUZIT că „Puterea este a lui Dumnezu.” - Psalm 62:11 Dumnezeu nu-și negociază NICIODATĂ valorile, principiile și sfințenia.

Îndrăznim, totuși, în strâmtorare, să Te rugăm... Vorbește, Doamne, căci (măcar de data aceasta) robul Tău, ASCULTĂ !

Închei acest mesaj cu rugăciunea profetului Isaia (64:5-12):

Tu ieşi înaintea celor ce împlinesc cu bucurie dreptatea, celor ce umblă în căile Tale şi îşi aduc aminte de Tine. Dar Te-ai mâniat, pentru că am păcătuit: vom suferi noi veşnic sau putem fi mântuiţi? Toţi am ajuns ca nişte necuraţi, şi toate faptele noastre bune sunt ca o haină mânjită. Toţi suntem ofiliţi ca o frunză şi nelegiuirile noastre ne iau ca vântul.

Nu este nimeni care să cheme Numele Tău sau care să se trezească şi să se alipească de Tine: de aceea NE-AI ASCUNS FAŢA TA şi NE LAŞI să pierim din pricina nelegiuirilor noastre.”

Dar, Doamne, Tu eşti Tatăl nostru; noi Suntem lutul, şi Tu olarul, care ne-ai întocmit: Suntem cu toţii lucrarea mânilor Tale. Nu Te mânia prea mult, Doamne, şi nu-Ţi aduce aminte în veci de nelegiuire! Priveşte, deci, spre noi, căci toţi suntem poporul Tău.

Cetăţile Tale cele sfinte sunt pustii; Sionul este pustiu, Ierusalimul o pustietate! Casa noastră cea Sfântă şi slăvită, în care părinţii noştri cântau laudele Tale, a ajuns ... doar scaune goale ... şi tot ce aveam mai scump a fost pustiit. După toate acestea, Te vei opri Tu, Doamne? VEI TĂCEA TU OARE şi ne vei întrista nespus de mult?”

VORBEȘTE-NE, DOAMNE, Te rugăm ...

ADON HAKAVOD

bath oil 2510783 640"Adon Hakavod" este primul album evreiesc lansat de vreun grup muzical din Romania și a fost editat de Grupul Ierusalim în anul 2003.

LÂNGĂ DOMNUL, LÂNGĂ DUMNEZEU

bath oil 2510783 640A fost editat în anul 2002 și a făcut înconjurul țării ajungând chiar peste hotare. Conține piese cu care mulți dintre voi sunteți deja familiari...

DOMNUL ESTE PĂSTORUL MEU

bath oil 2510783 640“Domnul este Păstorul meu” este un album al solistului Christian Dragomir împreună cu Grupul Ierusalim.

CREDE

credeEste primul album al interpretului Christian Dragomir. A fost lansat în anul 2000 prin intermediul Studio Speranța din Cluj-Napoca. Conține o gamă diversă de stiluri muzicale ...

NUME DRAG, ISUS CHRISTOS

credeEste cel de-al doilea album semnat de solistul Christian Dragomir. Un volum încărcat de o sensibilitate deosebită ce conține piese cu mesaj de evanghelizare dar și de laudă și mulțumire la adresa Mântuitorului Isus.